Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Ubrání se světová veřejnost tlaku nadnárodních žraloků?

7. 11. 2014 0:18:00
Chystaná ratifikace doposud „tajných dohod“ TTIP (TAFTA) a CETA, které EU hodlá počátkem příštího roku podepsat s USA a Kanadou je na spadnutí. Na jedné straně stojí veřejnost, reprezentovaná evropskou občanskou inciativou STOP TTIP, která vznikla před necelým rokem na protest proti podivnému tajnému obcování Rady EU se Spojenými státy za asistence světových koncernů a která nyní doslova svádí boj s časem.

Jejím úkolem je shromáždit do konce roku jeden milion podpisů pod petici. V současné době jí chybí zhruba ještě 150 000 podpisů. Evropská komise se sice před několika týdny vyjádřila v tom smyslu, že se stížnostmi obsaženými v petici nebude zabývat a zdůvodnila to právními nedostatky iniciativy. S tím se aktivisté EOI rozhodně nehodlají smířit, pokračují ve sběru podpisů a budou celou záležitost případně řešit u Evropského soudního dvora.

Na straně druhé stojí představitelé EU a vlád některých evropských zemí popoháněni zájmy zainteresovaných korporací, kteří se snaží prostřednictvím vyjednavačů EU, lobbistů a různých lokálních velvyslanců přesvědčit politiky a veřejnost členských států o výhodnosti navrhovaných smluv volného obchodu a investic konáním různých školení, seminářů, konferencí. Přes tyto "bohulibé" aktivity tzv. last minute, osvětu, dílčí analýzy a ujišťování vyjednavačů, které muselo pod tlakem evropské veřejnosti přece jenom přijít, je potřeba dávat dále velký pozor na to, s čím nakonec, oni vyjednavači, skutečně přijdou. Politická reprezentace a veřejnost by měla chtít vidět celý obsah připravovaných smluv. Ten však bohužel zatím nikdo nikomu nikdy neposkytl a to je kámen úrazu a pokračování této, od počátku podivné, transakce.

Můj dobrý známý je občanem USA, který 27 let žil ve Státech, konkrétně v Novém Mexiku, nyní je dva roky v Čechách, ale stále uvnitř dění USA. Poskytl mi před časem své hodnocení k TTIP a mám za to, že není na škodu stále připomínat vážnost problematiky chystaných dohod a seznámit se s názorem zpoza oceánu. I tady má veřejnost značné pochybnosti a výhrady. Vyjímám nejzajímavější pasáže z jeho obsáhlejší zprávy:

"Americký prezident Barak Obama plánuje odsouhlasení smlouvy TTIP provést formou tzv. "fast track" (rychlý průběh), který by neumožňoval o jejím obsahu diskutovat v kongresu Spojených států. Bylo by možné pouze volit pro nebo proti, a to zjevně pod značným psychickým nátlakem pro její odsouhlasení. V minulosti bylo tímto způsobem dosaženo odsouhlasení podobných dohod o volném trhu, např. North American Free Trade Agreement (NAFTA) nebo World Trade Organization (WTO). Tyto dohody, podobně jako chystaná TTIP, jdou daleko za hranice tradičních obchodních smluv (jako třeba odbourání cla) a uvalily omezení na suverenitu států regulovat domácí finanční trhy, energetický průmysl, farmaceutické patenty, nezávadnost potravin, přistěhovalectví, apod. Ve finálním výsledku přispěly ke snížení životní úrovně občanů USA a jejich partnerů, zatímco nadnárodní koncerny a korporace získaly neregulovaný trh a maximální profit.

Není tedy divu, že se proti nim postavila současně většina americké veřejnosti, která se značným znepokojením sleduje obdobný postup při nových dohodách jako je TTIP a její sesterská dohoda týkající se států kolem Pacifiku, tedy Trans Pacific Partnership (TPP). Díky značnému úsilí aktivistů a dobrovolných organizací, a to včetně Wikileaks, je obsah chystané dohody částečně znám a je již zřejmé, že její záměr není namířen ke zvýšení životní úrovně občanů partnerských států, nýbrž jako i v předcházejících případech, ke zvýhodnění nadnárodních koncernů. Rovněž vyšlo najevo, že chystané smlouvy obsahují mnohé z navržených legislativ, které neprošly regulérním hlasováním kongresu. Jako příklad lze uvést snahu omezit volný pohyb dat po Internetu a jejich přístupnost, což podlamuje základní demokratické principy.

Seznam položek, o nichž se v TTIP jedná, a které pronikly doposud na veřejnost. Je to souhrn deseti nejzávažnějších hrozeb, které z realizace této dohody vyplývají pro naši kvalitu života, naše zdraví, občanská práva, lidské svobody a nezávislost demokratického rozhodování suverénního státu:

1. Z téměř 30 kapitol navrhované dohody je pouze 8 zaměřeno na standardní mezinárodní obchod, zbytek je věnován pravidlům litigace mezi nadnárodními koncerny a jednotlivými státy!

2. Tyto litigace (Investor State Dispute Settlement, nadále ISDS - česky rozhodčí a soudní řízení) umožní koncernům a zahraničním korporacím soudit suverénní státy u mezinárodního soukromého tribunálu za zavřenými dveřmi. V případě, že nějaký místní státní zákon omezuje působení a profitabilitu korporace, může jít tento spor přímo k tomuto mezinárodnímu tribunálu a obejít tak státní justiční systém. Zde pak korporace nárokují nahrazení škody z ušlého zisku a pokuta danému státu může snadno dojít do mnoha miliónů dolarů. Tu pak budou hradit samozřejmě daňoví poplatníci na úkor státního rozpočtu, který by měl místo toho financovat sociální programy včetně zvýšené nezaměstnanosti, jak ostatně bylo prokázáno v případě stávajících dohod o volném trhu, tedy např. NAFTA. Dlouhodobě to může způsobit i státní bankrot a přivodit charakter feudálního státu bez sociálních programů pro vzdělání, zdravotnictví, penzijního zajištění, atd.

3. Tzv. regulační harmonizace (regulatory harmonization) mezi USA a EU má za cíl snížit stávající zákony o bezpečnosti výrobků a služeb na nejmenší společný jmenovatel. Podepsáním dohody TTIP se pak musí podřídit místní zákony pravidlům volného trhu s takto definovanými pravidly. Nadále zaváže i budoucí generace k jejímu plnění. Suverénní státy budou těmto dohodám nuceni podřídit i veškerou budoucí legislativu.

4. TTIP a TPP jsou navrženy, napsány a protlačovány nadnárodními koncerny, které sledují vlastní prospěch a kontrolu světových trhů. Ve své podstatě se zde jedná o kartel, kdy konkurence těmto mega-podnikům bude eliminována, zrovna tak jak to funguje v případě drogových kartelů, tentokrát pod rouškou zákonného podnikání. Uzákoní se tím nadnárodní legalizace a pravomoci těchto koncernů a korporací, které nebudou spadat pod regulaci jednotlivých států. Ve svém důsledku to povede k tzv. korporatokracii, tedy vládě korporací, kdy jednotlivé státy pozbudou právní suverenitu.

5. Vznikne snížení kvality potravin a bezpečnosti potravin. Potraviny z geneticky modifikovaných organizmů nebudou nadále značeny, evropské zákony na používání antibiotik při chovu domácích zvířat budou sníženy na současnou (a nedostatečnou) úroveň v USA, injektování dobytka umělými hormony, které způsobují rakovinu, bude povoleno, včetně zakázaného Bovine Growth Hormone. Obdobně tomu bude s růstovým stimulátorem rectopamine, také bude schválena praktika krmení drůbeže arzenikem (zvyšuje produkci masa), kosmetické přípravky a potraviny nebudou označeny při použití nanotechnologie, atd.

6. Genetické patenty a semena vytvořená technologií GE (genetic engineering). Koalice korporací investovaných v biotechnologiích a genetickém inženýrství (např. Monsanto, Syngenta, Dow Chemical, Dupont, AVENTIS, BASF, Bayer, atd.) chtějí rozšířit platnost patentů na všechny živé organizmy, kterým modifikují genetický kód. Dále se snaží zakázat zemědělcům v zemích EU uchovávat patentovaná semena ze sklizně pro budoucí výsadbu. To se již prosadilo v USA a Kanadě, kde jsou zemědělci souzeni za porušování patentu i v případech, kdy se GE semena dostanou do jejich úrody přírodními vektory jako je vítr či ptactvo. Dochází tak i ke genetickému znečištění biosféry, kterému nelze zabránit. Přesto to však umožní těmto podnikům nárokovat právo patentu na všechny organizmy, u nichž se nalezne patentovaný gen, tudíž se může přihodit jako v sci-fi filmu, že bude v budoucnosti ve výsledku patentovaný veškerý život. Nadále to povede i ke snížení biodiverzity a následné ztrátě rezistence proti patogenům a tímto ohrozí i potravinovou zajištěnost lidstva.

7. TTIP prolomí zákaz či omezení pěstování GMO (geneticky modifikovaný organizmus) a GE (genetickým inženýrstvím vyprodukovaných) plodin. Tyto plodiny jsou ve většině EU zemích zakázány z důvodů negativního vlivu na zdraví lidské populace a rovněž i díky nedůvěře evropských konzumentů. V USA a Kanadě je 70% zpracovaných potravin kontaminováno GMO a GE plodinami a americké veřejnosti se zatím nepodařilo zavést zákon na jejich označení na potravinách. Biotechnologické korporace investují milióny dolarů do kampaní proti tomuto značení. To indikuje, že informace o jejich nezávadnosti, které se šíří americkým tiskem, jsou falešné a záměrně manipulují vědomím veřejnosti.

8. Označování země původu by mělo být rovněž uvolněno, takže spotřebitel nebude vědět, odkud výrobek pochází. Země s notoricky známou nekvalitní produkcí se tak vyhnou identifikaci.

9. Zemědělské a jiné chemikálie jsou v Evropě regulovány zákonem zvaným Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), jehož principem je nepovolit vstup žádné chemikálie na trh, bez prokázání její neškodnosti. Naproti tomu v USA platí zákon U.S. 1976 Toxic Substances Control Act (TSCA), podle nějž je vláda povinna prokázat, že chemikálie je zdraví nebezpečná, než může být na trhu zakázána. Vzhledem k bodu 3. (tj. regulační harmonizace) dojde ke snížení evropských norem na americké pojetí regulace a daňoví poplatníci budou platit za testování všech chemikálií, které budou proudit na trh, jsou-li zdraví škodlivé nebo ne. Jedním z významných příkladů je evropský zákaz chemikálií třídy neonicotinoids, které jsou extrémně toxické a používají se v USA ke kontrole a hubení hmyzu. Ze současných výzkumů je patrné, že právě tyto toxiny mají největší podíl na katastrofickém úbytku včelstev, čmeláků, motýlů a mnoho dalších druhů hmyzu, o nichž zatím ani nevíme. Je třeba si uvědomit, že včelstva opylují až 50% zemědělských plodin. Jejich masový úhyn ohrozí existenci celého lidstva.

10. Snížení a omezení regulací bank a finančních institucí povede k novým hazardérským machinacím, které nám přivodily hospodářskou krizi z r. 2008. Téměř všechny významné světové banky, které jsou na podepsání TTIP zainteresovány, byly v nedávné minulosti souzeny za podvádění investorů, zpronevěření penzijních fondů, zakrýváním ztrát ze špatných investic (London Whale trading scandal), manipulace úroků (London Interbank Offered Rate), praní špinavých peněz od drogových kartelů (HSBC), atd. Seznam finančních institucí ve vyšetřování, které jsou podezřelé z financování lobby k podepsání dohody o volném trhu: Bank of America, Barclays, BNP, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPM, Morgan Stanley, RBS and UBS. Bohužel jejich vliv je tak mocný, že nikdo z jejich zodpovědných činitelů nebyl potrestán a byla jim udělena pouze finanční pokuta s minimálním dopadem na jejich podnikání. Dnes běží v USA rčení „Too Big To Fail, Too Big To Jail“. Je to rýmovačka, která znamená, že banky jsou příliš velké na to, aby se ponechaly vlastní zkáze z jejich hazardu-jinak nezbude než je opět finančně založit, a kromě toho příliš velké na to, aby je mohli za jejich podvody uvěznit. A těmto nemorálním institucím máme teď otevřít dveře, aby si u nás mohly dělat, co chtějí? A to bez možnosti je regulovat, kdy budou mimo české zákony?

Závěrem je nutno podotknout, že současné stávající obdobné obchodní dohody podporují významně nadměrnou konzumaci přírodních zdrojů. Tento trend tak znemožňuje zavedení programů k udržitelnosti a obnovitelnosti těchto zdrojů, na nichž přímo závisí naše existence. Po jejich doslovném vydolování zůstane „prázdný důl“ a lidstvo bez možnosti se uživit. Dále tyto dohody urychlují globalizaci výroby a pracovní příležitosti se tak přesouvají do oblastí s nejnižšími výrobními náklady, které lze charakterizovat především otrockou prací. To způsobí trvale narůstající nezaměstnanost a sociální problémy se stanou postupně neřešitelné. TTIP je dohoda o „nás bez nás“ a v demokratických systémech nemůže být uzavřena bez souhlasu většiny informovaných občanů."

Tolik z informací Ing. Oldřicha Fencla, který je vědeckým konzultantem a publicistou v oboru geologie a biologie, a který souhlasil s publikací svého hodnocení TTIP prostřednictvím mého blogu.

Ve svém dovětku si dovolím ještě požádat veřejnost, podnikatele, zaměstnance i na naše politiky na všech úrovních, abychom nezůstali lhostejní. Ještě není konec, není vyhráno ani prohráno, je to teprve začátek a je to možnost, jak dát vědět EU, že s názory svých občanů musí opravdu počítat a ne si plánovat s žraloky námluvy za našimi zády!

Politici by měli požadovat konečnou podobu smluv, jejich celý obsah a ověřit si pořádně veškeré podrobnosti. Obyčejně prý poslanci nečtou zprávy delší než půl stránky :-), dozvěděla jsem se nedávno, a to, myslím, tentokráte bohužel stačit nebude. Všichni bychom měli znát, jaké budou důsledky ze zavedení volného obchodu s USA a Kanadou a nejen celé dny řešit, co použil za sprosté výrazivo náš prezident ;-).

Přítomností hlavního vyjednavače EU Ignacia Garcii Bercera v ČR, který se dostavil právě v těchto dnech na jednání s naší politickou reprezentací a na mezinárodní konferenci, se rázem zvýšila i propaganda veřejnoprávních i komerčních stanic a tisku, které mají opět jediný úkol, a to bez jakéhokoli rozmyslu a zjišťování podstaty věci a relevantnosti informací "pozitivně ovlivňovat" veřejné mínění a masírovat národ. Bude na nás vyvíjen značný nátlak, na to také nezapomeňme a nenaleťme!

Jako občané se můžeme ještě připojit k petici STOP TTIP a k aktivistům EOI, jejichž úsilí již značně přispělo ke zdrženlivějšímu postoji EU a zmírnilo prvotní obrovský tlak zájmových skupin jednat o nás bez nás. Světová veřejnost se musí proti těmto nedemokratickým praktikám lidí, kterým jde pouze o své zisky, naučit bránit! Oni postupně ztrácejí totiž jakékoli zábrany.

Kdo ještě tak neučinil, iniciativu STOP TTIP může podepsat elektronicky zde http://stop-ttip.org/podepiste/ nebo zde http://www.vttip.cz/

Děkuji všem, kdo přes délku blogu vydrželi a dočetli :-)

Autor: Jiřina Holotová | pátek 7.11.2014 0:18 | karma článku: 26.83 | přečteno: 1436x

Další články blogera

Jiřina Holotová

Soud přednesl správné argumenty v odvolacím řízení kauzy "hidžáb ve škole"

"V sekulárním Česku je nutno chránit právo být bez vyznání stejně, jako právo náboženství vyznávat." Tato argumentace zazněla z úst předsedy senátu. Odvolací soud tak potvrdil lednový verdikt první instance o zamítnutí žaloby.

19.9.2017 v 18:05 | Karma článku: 36.51 | Přečteno: 1030 | Diskuse

Jiřina Holotová

Pochod LGBT Pilsen Pride 2017 se v Plzni nesetkal s velkým porozuměním

Necelé dvě stovky účastníků Pilsen Pride 2017 čekala na rohu Pražské ulice a Mlýnské strouhy v Plzni asi stovka odpůrců "pochodu hrdosti" odlišně sexuálně orientovaných osob. Oba dva tábory si v klidu vyměnily své pohledy na svět.

2.9.2017 v 23:08 | Karma článku: 39.51 | Přečteno: 3279 | Diskuse

Jiřina Holotová

Pro cizince byty vybudujeme, pro našince zdražíme hypotéky

Diskriminace mladé české populace začíná na Plzeňsku nabývat konkrétních obrysů. Jsi místní? Žij si jak chceš, dělej kde chceš a vyžij z čeho chceš! Jsi cizinec nebo z jiného kraje? Pojď k nám pracovat a dáme ti byt zdarma!

3.8.2017 v 0:33 | Karma článku: 40.67 | Přečteno: 2646 | Diskuse

Jiřina Holotová

Rostou! Jako tenkrát po Černobylu! Lednová radiace nad Evropou nese své plody!

Také máte radost, jak letos rostou houby? Trochu sprchlo a velikých hřibů, poddubáků, křemenáčů a dokonce i lišek jako máku! To je radosti! Televizní stanice se předhánějí s reportážemi a houbaři se trumfují v úlovcích.

13.7.2017 v 15:05 | Karma článku: 26.47 | Přečteno: 2240 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Yekta Uzunoglu

Kurdexit

Dvaja imperialistický diplomati François-George Picot a Mark Sykes začali už od roku 1915, teda rok potom, ako začala I. svetová vojna spolupracovať na povojnovom pláne na pomoc k smrti "chorého muža na Bospore".

20.9.2017 v 7:13 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Pavel Ďuran

Práci pro Romy

Pan Vlk si tady před časem povzdechl nad příhodou malého cikánského kluka, který sedí osamocen ve školní lavici.

20.9.2017 v 6:32 | Karma článku: 14.49 | Přečteno: 251 | Diskuse

Jan Dvořák

Zvýšení penzí, záruka volebního úspěchu

Ministryně Marksová nespoléhá na služby externích agentur a klíčové průzkumy provádí úřad vlastními silami. Někdy tak činí v utajení i samotná ministryně. Tak tomu bylo i dnes.

19.9.2017 v 22:56 | Karma článku: 10.95 | Přečteno: 304 | Diskuse

Zdenek Horner

Co se stane s našimi stranami po 25.9.2017?

Budou sečteny volební výsledky v Německu a naše strany budou muset na poslední chvíli korigovat svoje nahnědlé odstavce ve volebních programech.

19.9.2017 v 22:16 | Karma článku: 7.08 | Přečteno: 521 | Diskuse

Jiří Fábik

Platí u nás Úmluva o právech dítěte?

kdo je zájmovou skupinou pro naše politiky? Exekutoři, insolvenční správci či naše děti. Proč nenechat naše matky bez peněz. Jak řekl jeden náš politik . Ať si najdou chlapa. Jak jednoduché řešení.

19.9.2017 v 19:17 | Karma článku: 5.57 | Přečteno: 228 | Diskuse
Počet článků 94 Celková karma 35.74 Průměrná čtenost 3528

Žijeme v překotné době a záleží na každém z nás, jakým směrem se bude svět ubírat, zda ve společnosti převáží zdravý selský a racionální rozum, nebo zda se necháme vmanipulovat do světa plného nesvobody, diktátu, zvrácených ideologií a hodnot, do světa orwellovského typu. 

Takovou realitu nechci, nechtějí ji ani moji blízcí a známí, proto píšu, upozorňuji, informuji a komentuji různé aktuální dění a události. Mám ráda život, lidi a společnost, svůj domov, svou zem, svoji rodinu a není mi lhostejný osud dalších generací. 

 Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.