Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Ubrání se světová veřejnost tlaku nadnárodních žraloků?

7. 11. 2014 0:18:00
Chystaná ratifikace doposud „tajných dohod“ TTIP (TAFTA) a CETA, které EU hodlá počátkem příštího roku podepsat s USA a Kanadou je na spadnutí. Na jedné straně stojí veřejnost, reprezentovaná evropskou občanskou inciativou STOP TTIP, která vznikla před necelým rokem na protest proti podivnému tajnému obcování Rady EU se Spojenými státy za asistence světových koncernů a která nyní doslova svádí boj s časem.

Jejím úkolem je shromáždit do konce roku jeden milion podpisů pod petici. V současné době jí chybí zhruba ještě 150 000 podpisů. Evropská komise se sice před několika týdny vyjádřila v tom smyslu, že se stížnostmi obsaženými v petici nebude zabývat a zdůvodnila to právními nedostatky iniciativy. S tím se aktivisté EOI rozhodně nehodlají smířit, pokračují ve sběru podpisů a budou celou záležitost případně řešit u Evropského soudního dvora.

Na straně druhé stojí představitelé EU a vlád některých evropských zemí popoháněni zájmy zainteresovaných korporací, kteří se snaží prostřednictvím vyjednavačů EU, lobbistů a různých lokálních velvyslanců přesvědčit politiky a veřejnost členských států o výhodnosti navrhovaných smluv volného obchodu a investic konáním různých školení, seminářů, konferencí. Přes tyto "bohulibé" aktivity tzv. last minute, osvětu, dílčí analýzy a ujišťování vyjednavačů, které muselo pod tlakem evropské veřejnosti přece jenom přijít, je potřeba dávat dále velký pozor na to, s čím nakonec, oni vyjednavači, skutečně přijdou. Politická reprezentace a veřejnost by měla chtít vidět celý obsah připravovaných smluv. Ten však bohužel zatím nikdo nikomu nikdy neposkytl a to je kámen úrazu a pokračování této, od počátku podivné, transakce.

Můj dobrý známý je občanem USA, který 27 let žil ve Státech, konkrétně v Novém Mexiku, nyní je dva roky v Čechách, ale stále uvnitř dění USA. Poskytl mi před časem své hodnocení k TTIP a mám za to, že není na škodu stále připomínat vážnost problematiky chystaných dohod a seznámit se s názorem zpoza oceánu. I tady má veřejnost značné pochybnosti a výhrady. Vyjímám nejzajímavější pasáže z jeho obsáhlejší zprávy:

"Americký prezident Barak Obama plánuje odsouhlasení smlouvy TTIP provést formou tzv. "fast track" (rychlý průběh), který by neumožňoval o jejím obsahu diskutovat v kongresu Spojených států. Bylo by možné pouze volit pro nebo proti, a to zjevně pod značným psychickým nátlakem pro její odsouhlasení. V minulosti bylo tímto způsobem dosaženo odsouhlasení podobných dohod o volném trhu, např. North American Free Trade Agreement (NAFTA) nebo World Trade Organization (WTO). Tyto dohody, podobně jako chystaná TTIP, jdou daleko za hranice tradičních obchodních smluv (jako třeba odbourání cla) a uvalily omezení na suverenitu států regulovat domácí finanční trhy, energetický průmysl, farmaceutické patenty, nezávadnost potravin, přistěhovalectví, apod. Ve finálním výsledku přispěly ke snížení životní úrovně občanů USA a jejich partnerů, zatímco nadnárodní koncerny a korporace získaly neregulovaný trh a maximální profit.

Není tedy divu, že se proti nim postavila současně většina americké veřejnosti, která se značným znepokojením sleduje obdobný postup při nových dohodách jako je TTIP a její sesterská dohoda týkající se států kolem Pacifiku, tedy Trans Pacific Partnership (TPP). Díky značnému úsilí aktivistů a dobrovolných organizací, a to včetně Wikileaks, je obsah chystané dohody částečně znám a je již zřejmé, že její záměr není namířen ke zvýšení životní úrovně občanů partnerských států, nýbrž jako i v předcházejících případech, ke zvýhodnění nadnárodních koncernů. Rovněž vyšlo najevo, že chystané smlouvy obsahují mnohé z navržených legislativ, které neprošly regulérním hlasováním kongresu. Jako příklad lze uvést snahu omezit volný pohyb dat po Internetu a jejich přístupnost, což podlamuje základní demokratické principy.

Seznam položek, o nichž se v TTIP jedná, a které pronikly doposud na veřejnost. Je to souhrn deseti nejzávažnějších hrozeb, které z realizace této dohody vyplývají pro naši kvalitu života, naše zdraví, občanská práva, lidské svobody a nezávislost demokratického rozhodování suverénního státu:

1. Z téměř 30 kapitol navrhované dohody je pouze 8 zaměřeno na standardní mezinárodní obchod, zbytek je věnován pravidlům litigace mezi nadnárodními koncerny a jednotlivými státy!

2. Tyto litigace (Investor State Dispute Settlement, nadále ISDS - česky rozhodčí a soudní řízení) umožní koncernům a zahraničním korporacím soudit suverénní státy u mezinárodního soukromého tribunálu za zavřenými dveřmi. V případě, že nějaký místní státní zákon omezuje působení a profitabilitu korporace, může jít tento spor přímo k tomuto mezinárodnímu tribunálu a obejít tak státní justiční systém. Zde pak korporace nárokují nahrazení škody z ušlého zisku a pokuta danému státu může snadno dojít do mnoha miliónů dolarů. Tu pak budou hradit samozřejmě daňoví poplatníci na úkor státního rozpočtu, který by měl místo toho financovat sociální programy včetně zvýšené nezaměstnanosti, jak ostatně bylo prokázáno v případě stávajících dohod o volném trhu, tedy např. NAFTA. Dlouhodobě to může způsobit i státní bankrot a přivodit charakter feudálního státu bez sociálních programů pro vzdělání, zdravotnictví, penzijního zajištění, atd.

3. Tzv. regulační harmonizace (regulatory harmonization) mezi USA a EU má za cíl snížit stávající zákony o bezpečnosti výrobků a služeb na nejmenší společný jmenovatel. Podepsáním dohody TTIP se pak musí podřídit místní zákony pravidlům volného trhu s takto definovanými pravidly. Nadále zaváže i budoucí generace k jejímu plnění. Suverénní státy budou těmto dohodám nuceni podřídit i veškerou budoucí legislativu.

4. TTIP a TPP jsou navrženy, napsány a protlačovány nadnárodními koncerny, které sledují vlastní prospěch a kontrolu světových trhů. Ve své podstatě se zde jedná o kartel, kdy konkurence těmto mega-podnikům bude eliminována, zrovna tak jak to funguje v případě drogových kartelů, tentokrát pod rouškou zákonného podnikání. Uzákoní se tím nadnárodní legalizace a pravomoci těchto koncernů a korporací, které nebudou spadat pod regulaci jednotlivých států. Ve svém důsledku to povede k tzv. korporatokracii, tedy vládě korporací, kdy jednotlivé státy pozbudou právní suverenitu.

5. Vznikne snížení kvality potravin a bezpečnosti potravin. Potraviny z geneticky modifikovaných organizmů nebudou nadále značeny, evropské zákony na používání antibiotik při chovu domácích zvířat budou sníženy na současnou (a nedostatečnou) úroveň v USA, injektování dobytka umělými hormony, které způsobují rakovinu, bude povoleno, včetně zakázaného Bovine Growth Hormone. Obdobně tomu bude s růstovým stimulátorem rectopamine, také bude schválena praktika krmení drůbeže arzenikem (zvyšuje produkci masa), kosmetické přípravky a potraviny nebudou označeny při použití nanotechnologie, atd.

6. Genetické patenty a semena vytvořená technologií GE (genetic engineering). Koalice korporací investovaných v biotechnologiích a genetickém inženýrství (např. Monsanto, Syngenta, Dow Chemical, Dupont, AVENTIS, BASF, Bayer, atd.) chtějí rozšířit platnost patentů na všechny živé organizmy, kterým modifikují genetický kód. Dále se snaží zakázat zemědělcům v zemích EU uchovávat patentovaná semena ze sklizně pro budoucí výsadbu. To se již prosadilo v USA a Kanadě, kde jsou zemědělci souzeni za porušování patentu i v případech, kdy se GE semena dostanou do jejich úrody přírodními vektory jako je vítr či ptactvo. Dochází tak i ke genetickému znečištění biosféry, kterému nelze zabránit. Přesto to však umožní těmto podnikům nárokovat právo patentu na všechny organizmy, u nichž se nalezne patentovaný gen, tudíž se může přihodit jako v sci-fi filmu, že bude v budoucnosti ve výsledku patentovaný veškerý život. Nadále to povede i ke snížení biodiverzity a následné ztrátě rezistence proti patogenům a tímto ohrozí i potravinovou zajištěnost lidstva.

7. TTIP prolomí zákaz či omezení pěstování GMO (geneticky modifikovaný organizmus) a GE (genetickým inženýrstvím vyprodukovaných) plodin. Tyto plodiny jsou ve většině EU zemích zakázány z důvodů negativního vlivu na zdraví lidské populace a rovněž i díky nedůvěře evropských konzumentů. V USA a Kanadě je 70% zpracovaných potravin kontaminováno GMO a GE plodinami a americké veřejnosti se zatím nepodařilo zavést zákon na jejich označení na potravinách. Biotechnologické korporace investují milióny dolarů do kampaní proti tomuto značení. To indikuje, že informace o jejich nezávadnosti, které se šíří americkým tiskem, jsou falešné a záměrně manipulují vědomím veřejnosti.

8. Označování země původu by mělo být rovněž uvolněno, takže spotřebitel nebude vědět, odkud výrobek pochází. Země s notoricky známou nekvalitní produkcí se tak vyhnou identifikaci.

9. Zemědělské a jiné chemikálie jsou v Evropě regulovány zákonem zvaným Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), jehož principem je nepovolit vstup žádné chemikálie na trh, bez prokázání její neškodnosti. Naproti tomu v USA platí zákon U.S. 1976 Toxic Substances Control Act (TSCA), podle nějž je vláda povinna prokázat, že chemikálie je zdraví nebezpečná, než může být na trhu zakázána. Vzhledem k bodu 3. (tj. regulační harmonizace) dojde ke snížení evropských norem na americké pojetí regulace a daňoví poplatníci budou platit za testování všech chemikálií, které budou proudit na trh, jsou-li zdraví škodlivé nebo ne. Jedním z významných příkladů je evropský zákaz chemikálií třídy neonicotinoids, které jsou extrémně toxické a používají se v USA ke kontrole a hubení hmyzu. Ze současných výzkumů je patrné, že právě tyto toxiny mají největší podíl na katastrofickém úbytku včelstev, čmeláků, motýlů a mnoho dalších druhů hmyzu, o nichž zatím ani nevíme. Je třeba si uvědomit, že včelstva opylují až 50% zemědělských plodin. Jejich masový úhyn ohrozí existenci celého lidstva.

10. Snížení a omezení regulací bank a finančních institucí povede k novým hazardérským machinacím, které nám přivodily hospodářskou krizi z r. 2008. Téměř všechny významné světové banky, které jsou na podepsání TTIP zainteresovány, byly v nedávné minulosti souzeny za podvádění investorů, zpronevěření penzijních fondů, zakrýváním ztrát ze špatných investic (London Whale trading scandal), manipulace úroků (London Interbank Offered Rate), praní špinavých peněz od drogových kartelů (HSBC), atd. Seznam finančních institucí ve vyšetřování, které jsou podezřelé z financování lobby k podepsání dohody o volném trhu: Bank of America, Barclays, BNP, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPM, Morgan Stanley, RBS and UBS. Bohužel jejich vliv je tak mocný, že nikdo z jejich zodpovědných činitelů nebyl potrestán a byla jim udělena pouze finanční pokuta s minimálním dopadem na jejich podnikání. Dnes běží v USA rčení „Too Big To Fail, Too Big To Jail“. Je to rýmovačka, která znamená, že banky jsou příliš velké na to, aby se ponechaly vlastní zkáze z jejich hazardu-jinak nezbude než je opět finančně založit, a kromě toho příliš velké na to, aby je mohli za jejich podvody uvěznit. A těmto nemorálním institucím máme teď otevřít dveře, aby si u nás mohly dělat, co chtějí? A to bez možnosti je regulovat, kdy budou mimo české zákony?

Závěrem je nutno podotknout, že současné stávající obdobné obchodní dohody podporují významně nadměrnou konzumaci přírodních zdrojů. Tento trend tak znemožňuje zavedení programů k udržitelnosti a obnovitelnosti těchto zdrojů, na nichž přímo závisí naše existence. Po jejich doslovném vydolování zůstane „prázdný důl“ a lidstvo bez možnosti se uživit. Dále tyto dohody urychlují globalizaci výroby a pracovní příležitosti se tak přesouvají do oblastí s nejnižšími výrobními náklady, které lze charakterizovat především otrockou prací. To způsobí trvale narůstající nezaměstnanost a sociální problémy se stanou postupně neřešitelné. TTIP je dohoda o „nás bez nás“ a v demokratických systémech nemůže být uzavřena bez souhlasu většiny informovaných občanů."

Tolik z informací Ing. Oldřicha Fencla, který je vědeckým konzultantem a publicistou v oboru geologie a biologie, a který souhlasil s publikací svého hodnocení TTIP prostřednictvím mého blogu.

Ve svém dovětku si dovolím ještě požádat veřejnost, podnikatele, zaměstnance i na naše politiky na všech úrovních, abychom nezůstali lhostejní. Ještě není konec, není vyhráno ani prohráno, je to teprve začátek a je to možnost, jak dát vědět EU, že s názory svých občanů musí opravdu počítat a ne si plánovat s žraloky námluvy za našimi zády!

Politici by měli požadovat konečnou podobu smluv, jejich celý obsah a ověřit si pořádně veškeré podrobnosti. Obyčejně prý poslanci nečtou zprávy delší než půl stránky :-), dozvěděla jsem se nedávno, a to, myslím, tentokráte bohužel stačit nebude. Všichni bychom měli znát, jaké budou důsledky ze zavedení volného obchodu s USA a Kanadou a nejen celé dny řešit, co použil za sprosté výrazivo náš prezident ;-).

Přítomností hlavního vyjednavače EU Ignacia Garcii Bercera v ČR, který se dostavil právě v těchto dnech na jednání s naší politickou reprezentací a na mezinárodní konferenci, se rázem zvýšila i propaganda veřejnoprávních i komerčních stanic a tisku, které mají opět jediný úkol, a to bez jakéhokoli rozmyslu a zjišťování podstaty věci a relevantnosti informací "pozitivně ovlivňovat" veřejné mínění a masírovat národ. Bude na nás vyvíjen značný nátlak, na to také nezapomeňme a nenaleťme!

Jako občané se můžeme ještě připojit k petici STOP TTIP a k aktivistům EOI, jejichž úsilí již značně přispělo ke zdrženlivějšímu postoji EU a zmírnilo prvotní obrovský tlak zájmových skupin jednat o nás bez nás. Světová veřejnost se musí proti těmto nedemokratickým praktikám lidí, kterým jde pouze o své zisky, naučit bránit! Oni postupně ztrácejí totiž jakékoli zábrany.

Kdo ještě tak neučinil, iniciativu STOP TTIP může podepsat elektronicky zde http://stop-ttip.org/podepiste/ nebo zde http://www.vttip.cz/

Děkuji všem, kdo přes délku blogu vydrželi a dočetli :-)

Autor: Jiřina Holotová | pátek 7.11.2014 0:18 | karma článku: 26.83 | přečteno: 1438x

Další články blogera

Jiřina Holotová

Ohrazuji se proti tvrzení, že je členství Jiřího Drahoše v Římském klubu konspirací!

"Finále voleb doprovodí válka lží". Na tenhle článek jsem narazila dnes v Plzeňském deníku, objevil se na sedmé straně všech regionálních tištěných novin. Deník a deník.cz slibuje, že bude na lživé zprávy upozorňovat dále.

16.1.2018 v 17:21 | Karma článku: 38.17 | Přečteno: 2402 | Diskuse

Jiřina Holotová

Odpoví mi profesor Drahoš, zda je členem Římského klubu?

Co myslíte? Položila jsem kandidátovi na prezidenta Jiřímu Drahošovi na jeho profilové facebookové stránce zásadní otázku. On o ní doposud mlčel a nikdo se ho zatím asi na ni nezeptal. Má být členem české asociace Římského Klubu.

9.1.2018 v 22:47 | Karma článku: 47.21 | Přečteno: 38351 | Diskuse

Jiřina Holotová

Skvělý Týden s prezidentem

Velmi dobře vypadající a dobře naladěný Miloš Zeman včera opět vystoupil v pravidelném pořadu TV Barrandov Týden s prezidentem. Jaromír Soukup byl výborně připravený a vedl s prezidentem skvělý rozhovor.

5.1.2018 v 14:18 | Karma článku: 41.41 | Přečteno: 2698 | Diskuse

Jiřina Holotová

Tak hlavně se z toho, že ano, Mirku Topolánku!

Před rokem bývalý politik Mirek Topolánek vydal knihu s jadrným názvem Hlavně se neposrat. Pokud se tento člověk stane prezidentem, je to vizitka prvního státníka stejná, jako slavný překlad anglického slova pussy pro Zemana.

30.12.2017 v 8:08 | Karma článku: 43.13 | Přečteno: 3697 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Ivan Rychtr

Budiž nám Drahoš drahý!

Drahoš že je vítač? Ale kdepak! Článek vyvrací některé dezinformace záměrně šířené s cílem očernit Drahoše před 2. kolem prezidentské volby.

16.1.2018 v 21:43 | Karma článku: 14.76 | Přečteno: 734 | Diskuse

David Novák

K výročí smrti J. Palacha a ceně svobody

Díky předvolebnímu šílení a poněkud absurdnímu pokusu vyslovit důvěru vládě, byla téměř zapomenuto výročí sebeupálení studenta Jana Palacha.

16.1.2018 v 21:32 | Karma článku: 8.31 | Přečteno: 97 | Diskuse

Bohumír Šimek

Kandidát se sedmi nohama

Je to tak! Potřebuje svoje dvě nohy vlastní, hůl, kterou občas ukazuje na druhé lidi, a čtyři nohy svého doprovodu, aby mohl stát a chodit.

16.1.2018 v 20:16 | Karma článku: 17.41 | Přečteno: 460 |

David Wiltsch

Dejme republice ke stým narozeninám slušného a důstojného prezidenta.

Náš stát letos oslaví sté narozeniny. Bylo by pěkné, kdyby v čele země stanul opět slušný a kultivovaný člověk. Co třebas profesor. Před sto lety tento úřad již jeden taktéž zastával.

16.1.2018 v 19:39 | Karma článku: 19.99 | Přečteno: 538 | Diskuse

Jaromír Fajkus

Tři časté omyly související s volbou prezidenta

V následující stati se pokusím vyvrátit tři kompetence, které se prezidentovi České republiky mylně přisuzují a které do debat o kandidátech vnášejí zbytečné emoce.

16.1.2018 v 18:41 | Karma článku: 28.86 | Přečteno: 900 | Diskuse
Počet článků 106 Celková karma 40.36 Průměrná čtenost 3755

Žijeme v překotné době a záleží na každém z nás, jakým směrem se bude svět ubírat, zda ve společnosti převáží zdravý selský a racionální rozum, nebo zda se necháme vmanipulovat do světa plného nesvobody, diktátu, zvrácených ideologií a hodnot, do světa orwellovského typu. 

Takovou realitu nechci, nechtějí ji ani moji blízcí a známí, proto píšu, upozorňuji, informuji a komentuji různé aktuální dění a události. Mám ráda život, lidi a společnost, svůj domov, svou zem, svoji rodinu a není mi lhostejný osud dalších generací. 

 

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.